Ingen Arkivveckan 2021

Organisationskommittén hade förhoppningen att kunna genomföra Arkivveckan (AVEC) nästa år, men som den osäkra utvecklingen med Corona ser ut har SASS den 26 augusti fattat beslutet att helt ställa in konferensen 2021.

Organisationskommittén hoppas kunna återkomma med Arkivveckan i framtiden.


Källa och bild: arkivveckan.se