FALK-utbildningar fortsätter

Nu efter sommaren har den utlovade fortsättningen av FALK-utbildningen om informationsstyrning börjat ta form.

Fokus på informationsstyrning

Utbildningen kommer att fokusera på den praktiska delen av informationsstyrning: Hur förbereder vi verksamheterna och riggar en organisation för att arbeta med information på ett strategiskt sätt? Hur genomför vi en processkartläggning i praktiken? Vad fungerar? Vilka fallgropar finns det?

Utbildning via webben

Utbildningen hålls av Anki Heimonen, utbildare hos Sydarkivera och Lisa Knutsson Fröjd, informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud vid Region Gävleborg. FALKs styrelse kommer att vara med för hålla ordning på frågor, teknik och kommentarer.

Utbildningen kommer att genomföras via webben och hållas under två fredagsförmiddagar

  • 25 september, kl. 09:00 – 12:00: Anki och Lisa håller var sitt föredrag där det finns utrymme för frågor och kommentarer.
  • 23 oktober, kl. 09:00 – 12:00: denna dag tänker vi att deltagarna på kursen ska få berätta om vad de gjort eller planerar att göra kring informationsstyrning på hemmaplan. Det kommer inte att vara någon regelrätt utbildning som deltagarna får den 25 september, men vi utgår från att många har arbetat med eller planerar att genomföra någon form av processkartläggning eller någon annan form av informationsstyrningsaktivitet i sin egen organisation. Lisa och Anki finns med den 23 oktober för att ge respons på era bidrag.

Att anmäla sig

För att anmäla dig till utbildningen, klicka här.

OBS! Utbildningen är gratis, men endast öppen för medlemmar i FALK. Att bli medlem kan du göra här.


Bild: Brooke Cagle – unsplash.com