Bli medlem i FALK!

Under hösten har FALK en (gratis!) utbildning för medlemmarna. Många har redan anmält sig, vilket är mycket glädjande.

Eftersom utbildningen endast är öppen för FALK-medlemmar skulle vi bli glada om ni sprider information om FALK-medlemskapet och vad det erbjuder. Mer information om medlemskap i FALK finns i denna PDF.

Tack på förhand!

FALKs styrelse
genom Ria Larsson


Bild: Yanalya, freepik.com