Seminariumserie Riksarkivet om informationshantering

Riksarkivet anordnar en webbsänd seminarieserie som vänder sig till alla som arbetar med informationshantering i såväl statlig och kommunal/regional verksamhet samt enskild sektor.

De samhällsviktiga arkiven

Seminarieserien sänds vid tre tillfällen under oktober under temat “De samhällsviktiga arkiven”.

Att anmäla dig

Att delta i seminarier är utan kostnad. Mer information inklusive möjlighet till anmälan finns på Riksarkivets webbsida.


Källa: Riksarkivet – Bild: Freepik.com