FALK årsmöte och föreläsning 11 november

Till följd av rådande omständigheter flyttades FALKs årsmöte från den 12 maj i Uppsala (i samband med Arkivveckan, som nu är inställd) till den 11 november. Nuvarande styrelse sitter alltså kvar till den 11 november 2020.

Årsmöte information

Årsmötet kommer att hållas digitalt med följande hålltider:

  • kl. 12:45 Registrering för deltagarna
  • kl. 13:00 FALK årsmöte
  • kl. 14:00 Föreläsning, se nedan
  • Mötet avslutas senast kl. 15:30

Årsmötes handlingar

Vänligen notera

  • Årsmötet och föreläsningen är endast öppna för medlemmar i FALK.
  • Kallelse med förslag på dagordning har också skickats via epost till alla medlemmar.
  • Länk till årsmötet och föreläsningen har skickats via epost till alla medlemmar.
  • Om du inte redan har gjort det, boka gärna datum och tid i din almanacka via denna länk.
Föreläsning Från reaktiv till proaktiv arkivarie

I samband med årsmötet föreläser Erik Borglund från Mittuniversitetet om ett högst aktuellt ämne:

I ett allt mer digitalt samhälle är det viktigt att förstå innebörden och värdet av (digital) information. Informationsförvaltning och informationssäkerhet blir allt mer viktiga verksamhetsområden för arkivfunktionen. Information och data handlar om kunskap. Om inte arkivfunktionen är proaktiv, finns risken att denna viktiga kunskapen går förlorad för all evighet.

I sin föreläsning går Erik Borglund in på behovet för en ny värderingskompetens för information, utifrån informationens livscykel inklusive tillhörande områden såsom öppna data och informationssäkerhet. 

Om föreläsaren

Erik Borglund är professor i arkiv- och informationsvetenskap och docent i data- och systemvetenskap. Erik är verksam vid institutionen informationssystem och teknologi i Sundsvall. Erik är också knuten till forskningscentret Risk and Crisis Research Centre (RCR) vid Mittuniversitetet.