SOU2020:55 Innovation genom information

Nyligen överlämnade Öppna data-utredningen sitt delbetänkande Innovation genom information till digitaliseringsminister Anders Ygeman. Utredningens uppdrag har bland annat varit att föreslå hur öppna data-direktivet ska genomföras i svensk rätt.

Ny öppna data-lag

I sitt delbetänkande föreslår utredningen att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag. Lagen reglerar huvudsakligen i vilka format och med vilka avgifter och andra villkor som information ska tillhandahållas. En nyhet är att den som begär tillgång till digital information har rätt att få del av den i ett digitalt format.

I förslagen refereras till arkivfunktionens uppdrag och tillhörande föreskrifter. Förslagen kommer att innebära betydande effekter för kommunal, regional och statlig verksamhet samt offentliga företag.

Ytterligare information kan läsas i ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.

Ladda ner

Utredningens betänkande är tillgänglig på regeringens webbplats.


Källa: regeringen.se – Bild: Unsplash, Kvalifik