Samtal FALK och FAI om eventuellt samgående

FAI och FALK för samtal om ett eventuellt samgående.

Enkät till alla medlemmar

FALK:s styrelse fick på årsmötet i uppdrag att tillsammans med FAI utreda förutsättningarna för ett eventuellt samgående. I anslutning till dessa samtal kommer inom kort en enkät att skickas till alla medlemmar i de båda föreningarna.


Bild: Headway, unsplash.com