Digitala frukostmöten med Riksarkivet

Förra året genomförde Riksarkivet möten med representanter för arkivsektorn och andra intressenter med anledning av remissperioden för arkivutredningens betänkande. Det blev givande möten och bra samtal som många deltagare ville fortsätta.

I aprilmånad fortsätter Riksarkivet med nya frukostmöten under ledning av riksarkivarien Karin Åström Iko:

  • Vad säger remissvaren om arkivutredningen?
  • Hur kan vi uppmärksamma betydelsen av våra samhällsviktiga arkiv och lyfta gemensamma frågor och utmaningar på bästa sätt?
  • Hur vill vi att vår informationshantering ska se ut i framtiden?

Datum, tid och mötesplattform

Du kan välja på sex olika datum, samtliga kl. 8.30-9.30.

  • 12 april (via Zoom) 
  • 19 april (via Zoom)
  • 21 april (via Zoom) 
  • 23 april (via Zoom) 
  • 26 april (via Skype) 
  • 28 april (via Skype)

Obligatorisk anmälan

Antalet deltagare vid varje tillfälle är begränsat. Anmäl dig därför så snart som möjligt men senast den 8 april. Anmälan sker endast via epost, klicka här. I mailet anger du vilket datum du önskar delta. Länk till mötet och mer information kommer att skickas ut efter att din anmälan bekräftats. 


Källa: Riksarkivet – Bild: Freepik.com