Skriet från arkivet – ett lyckat seminarium

Fredagen 16 april arrangerade FALK ett seminarium på temat hur vi kan påverka som arkivarie. Rubriken var det lite putslustiga namnet ”Skriet från arkivet” och hade tre huvudpunkter: Att påverka sin ledning, goda exempel och tillsyn. 

Mångas erfarenheter delades

Seminariet hade hela 54 deltagare där många bidrog med sina erfarenheter och frågeställningar. Andra föredrog att enbart lyssna. Utvärderingarna visade att det var en lyckad aktivitet och på frågan om FALK borde göra fler seminarier av samma typ blev det ett rungande JA. Många av FALK:s medlemmar är ofta ensamma i sin roll som arkivarie och har ett stort behov av erfarenhetsutbyte och nätverkande med kollegor från hela landet. 

Stort tack till alla deltagare! Vi återkommer med fler seminarier på andra teman. 

FALKs styrelse
genom Ria Larsson


Bild: Unsplash.com, Izabela Krakowska