AVEC 2020 blir AVEC-digitalt

På grund av pandemin blev Arkivveckan (AVEC) 2020 som skulle ha hållits i Uppsala inställt. I stället bjuds nu på Avec-digitalt med godbitar ur det ursprungliga programmet.

Egen kanal på Youtube

Vid sex tillfällen med start den 9 juni 2021 kommer arrangörerna (se nedan) att släppa två till fyra gratis föreläsningar per tillfälle. Varje tillfälle sätter fokus på ett aktuellt tema. Filmerna kommer att/finns tillgängliga via Youtube-kanalen Arkivveckan digitalt. Avec-digitalt har möjliggjorts helt utan budget. Därför kan reklam förekomma.

Ytterligare information om Avec-digitalt om teman och datum finns på Arkivveckans webbplats.

Arrangörerna

Avec-digitalt har möjliggjorts tack vare en arbetsgrupp bestående av ordförandena för Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Svenska arkivförbundet, Näringslivets Arkivråd (NLA) samt representanter för Uppsala stadsarkiv, Folkrörelsearkivet för Uppsala län och Sveriges kommuner och regioner (SKR).


Bildfragment: Arkivveckan/SASS