Bidra till de Nordiska arkivdagarna 2022

Riksarkivet organiserar Nordiska arkivdagarna 2022 i Stockholm, datum 1-2 september. Vad med och bidra du också.

Tema Arkiv och samhälle

Temat för Nordiska arkivdagarna 2022 i Stockholm är Arkiv och samhälle. Temat belyser arkivsektorns uppdrag att bevara och säkra arkiven för framtiden genom att lyfta fram arkivens roll och betydelse för samhällsutvecklingen – vår gemensamma framtid. Arkivens betydelse för en levande demokrati och inkluderande samtal om gemensamma samhällsfrågor är grundläggande, liksom behovet av dokumentation i samhället. Arkiven behövs. I de samhällsviktiga arkiven dokumenteras vårt samhällsliv både när det fungerar som det ska och när det ställs på prov, som vid en pandemi.

Var med och bidra du också

Nordiska programkommittén inbjuder genom en “call for papers“ arkivverksamma i de nordiska länderna att sända in bidrag till programmet. Ytterligare information och anmälningsblankett finns på Riksarkivets webbsida.


Bildfragment: Riksarkivet