20210608

Årsmöte 2021 med föreläsning 8 juni

Härmed inbjuds samtliga medlemmar till Föreningen Arkivverksamma inom Landsting och Kommuns (FALKs) årsmöte. Mötet kommer att hållas digitalt via Teams den 8 juni mellan 13:00 och 15:00.

Årsmöte information

Årsmötet kommer att hållas digitalt med följande hålltider:

  • kl. 12:45 Registrering för deltagarna
  • kl. 13:00 FALK årsmöte
  • kl. 14:00 Föreläsning, se nedan
  • Mötet avslutas senast kl. 15:30
Årsmötes handlingar

Uppdatering 3 juni: årsmötes handlingar uppdaterades med revisorberättelse samt ett uppdaterat förslag från valberedningen.

Vänligen notera
  • Årsmötet och föreläsningen är endast öppna för medlemmar i FALK.
  • Kallelse med förslag på dagordning har också skickats via epost till alla medlemmar.
  • Länk till årsmötet och föreläsningen har skickats via epost till alla medlemmar.
  • Om du inte redan har gjort det, boka gärna datum och tid i din almanacka via denna länk.

Föreläsning Ett arkiv för varje myndighet? Arkivbildarbegreppet i jämförande perspektiv

Om föreläsaren

Mats Burell är ämnesråd på Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Mats har arbetat med frågor om arkivbildning och dokumenthantering internt i Regeringskansliet de senaste 20 åren. Dessförinnan har Mats bl.a. arbetat i Riksarkivet och Krigsarkivet. Mats var under 2019- 2020 utsänd nationell expert i arkivfrågor vid EU-domstolen i Luxemburg och även undervisat i arkiv- och informationsvetenskap vid olika högskolor i landet.


Bild: unsplash.com, Nathan Dumlao