Seminarium om arkivbildarbegreppet

Är du en proveniensprincipfundamentalist? Eller är du vilse i arkivet? Fredag 19 november anordnar FALK ett seminarium om arkivbildarbegreppet.

En myndighet, en arkivbildare, ett arkiv

Sedan vi fick en fri nämndsorganisation för 30 år sedan har den tidigare principen en myndighet, en arkivbildare, ett arkiv blivit allt svårare att efterleva. Har principen blivit förlegad? Eller fungerar den fortfarande bra?

På seminariet försöker vi att hitta ett svar på bland annat följande frågor

  • Hur avgränsar vi ett arkiv från ett annat på ett sätt som är logiskt och gör att vi hittar och förstår informationen i framtiden?
  • Hur hanterar vi alla omorganisationer i kommuner och regioner utan att skapa en röra i arkivet?
  • Hur gör vi när beslut och verksamhet inte länge logiskt hänger ihop i organisationen?

Bidra med dina erfarenheter

I seminariet bidrar FALK:s medlemmar med sina egna erfarenheter och frågeställningar. Vill du berätta något? Lyfta upp en fråga för att diskutera med kollegor? Hör av dig till Ria Larsson eller någon annan i styrelsen. Seminariet är enbart öppet för medlemmar i FALK.

Datum, tid och anmälan

Välkommen !


Bild: freepik.com, Wirestock