FALK-seminarium om arkiv i skyddsrum

Under höstens FALK-seminarium vill vi diskutera hur vi hanterar våra arkiv i skyddsrum: hur kan en fungerande evakueringsplan se ut? Vilka argument kan vi använda för att få resurser att flytta arkivmaterialet permanent till bättre lokaler?

I samband med att FALKs vårkonferens på temat kris, skickade vi ut en enkät för att ta reda på hur det förhöll sig med arkiv i skyddsrum. Det visade sig att det inte var någon ovanlig företeelse. Men det var ont om planer för hur arkivet skulle hanteras den dagen skyddsrummet åter ska tas i bruk. Flera hade lyft frågan, men upplevt att det var svårt att få respons.

Seminariet bygger på att ni medlemmar bidrar med era erfarenheter och frågor – vill du lyfta en frågeställning eller berätta hur ni gjort eller planerar att göra hos er? Hör av er, så planerar vi in det under förmiddagen.

Datum: fredag 11 november 2022
Tid: kl. 09:00 – 12:00
Plats: online via Teams
Kostnad: ingen, men utbildningen är endast öppen för medlemmar i FALK

För att anmäla dig, följ denna länk.

Välkomna!

FALK:s styrelse

https://forms.gle/DU9JPoJ1UvTu7uqa8