Konferens om framtidens betygshantering

FALK i samarbete med Samrådsgruppen bjuder in till en konferens om möjligheterna för en mer rationell betygshantering.

Datum: fredag 10 februari 2023

Tid: kl. 09:00 – 16:00

Plats: digital konferens

Kostnad och anmälan: självkostnadspris är 900 kr. Anmäl dig via denna länk.

Bakgrund

Den medborgare som har tappat bort sina betyg kan stå inför en kämpig uppgift att försöka få dem tillbaka. Det kan kräva många kontakter med arkiv, skolor och utbildningsföretag. Ibland är det så illa att betygen inte går att återfinna. En enkel sammanfattning av dagens betygshantering: Ineffektiv, splittrad, resurskrävande och rättsosäker. Även om alla institutioner gör sitt bästa är det svårt att svara upp mot medborgarnas behov.

Sedan några år tillbaka har det funnits en löst sammansatt grupp av kommunarkiv som diskuterat en möjlig lösning på problemet kring betygshantering. Arbetet resulterade i en gemensam skrivelse till regeringen sommaren 2021 med förslag på hur den nationella betygsdatabasen Beda skulle kunna användas även av medborgare som behöver nya betygsdokument.

Gruppen bakom skrivelsen till regeringen har även tagit initiativ till en konferens om betygshanteringen tillsammans med Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor och FALK – Föreningen för arkivverksamma inom landsting och kommuner.

Under dagen kommer vi att vrida och vända på rutiner, utmaningar och teknik för en mer rationell betygshantering. Förmiddagen innehåller föredrag om Beda-databasen, standarder för betygsinformation, särskilda utmaningar kring privata utbildningsanordnare etc. Eftermiddagen i grupper i en mer seminarieliknade form – frågor och svar, erfarenhetsutbyte och diskussion.

Målgrupp

Arkivarier, arkivassistenter, skolassistenter/-administratörer, systemförvaltare av elevdatabaser, rektorer, kvalitetsansvariga inom utbildning etc.

Program

Förmiddagens program sänds från SKR:s studio i Stockholm. Konferensen öppnar kl 09.00 för dig som önskar testa sin uppkoppling.

 • 09.30–09.40 Inledning
 • 09.40–10.00 Bedaskrivelsen
 • 10.05–10.25 Beda (betygsdatabasen), hur fungerar den idag?
 • 10.30–10.50 Betyg utifrån ett nationellt perspektiv, SKR:s arbete inom området
 • 10.55–11.15 Utmaningar i betygshanteringen för vuxenutbildningen
 • 11.20–11.40 Samrådsgruppens gallringsråd för skolor, Bevara eller gallra 2
 • 11.45–12.00 Forum för informationsstandardisering i skolväsendet
 • 12.00–13.00 Lunch

  Eftermiddagens program hålls via Zoom
 • 13.00–14.30 Gruppdiskussion 1
 • 13.00–14.30 Gruppdiskussion 2
 • 13.00–14.30 Gruppdiskussion 3
 • 14.30–14.45 Kaffepaus
 • 14.45–15.10 DIGG Ena om programmet Single Digital Gateway (SDG)
 • 15.10–15.30 Sammanfattning och avslutning

Medverkande

 • Anna Hörnlund, Universitets- och högskolerådet (UHR)
 • Karolin Kühn, (DIGG)
 • Jennie Sjögren, Vuxenutbildning i Samverkan (ViS)
 • Mikael Svensson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Richard Walls, Skolverket
 • Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA)

Se även agendan för kalenderbokningen.