Information sammanslagning FAI och FALK

Till FALK:s medlemmar

Här kommer information från FAI:s och FALK:s ordföranden om den pågående processen att slå ihop föreningarna FAI och FALK. Se nedan. Svara gärna också på enkäten om den nya föreningens namn med mera, klicka här.

Ordförandebrev

Enligt uppdrag från föreningarnas årsmöten 2022 arbetar en gemensam kommitté, som består av styrelserna för FAI och FALK, med beslutsunderlag för kommande årsmöten den 21 april. Båda föreningarna har samma datum för mötena. Då kommer vi att lägga fram förslag till stadgar för den sammanslagna föreningen, organisation och verksamhetsinriktning samt en handlingsplan för föreningssammanslagningen.

Vi är överens om att vi behöver synliggöra förändringen i ett nytt namn på föreningen och har tagit fram 4 förslag mm som vi vill få hjälp att rangordna i en medlemsenkät som går ut i anslutning med detta ordförandebrev. Förändringen kommer också att manifesteras i en ny gemensam webbplats, uppdaterat logga och grafisk profil.

Ett extra årsmöte är inplanerat den 25 augusti och vi räknar vi med att den gemensamma föreningen ska starta sin verksamhet från och med årsskiftet under ledning av en interimsstyrelse som ersätts av en ordinarie styrelse vid årsmötet 2024. Medlemsavgifterna ses också över och avisering av ny medlemsavgift sker i den nya föreningens namn januari 2024.

För processen sammanslagning av föreningarna finns en framtagen tidslinje, som bifogas. 

Vi vill uppmana alla att läsa underlagen till årsmötet och delta i dialogen om sammanslagningen.

6 februari 2023

Sara Håkansson                                                                Katarina Ekelöf

Ordförande FALK                                                             Ordförande FAI


Bild: Unsplash.com, Markus WInkler