Bildmaterial Framtidens betygshantering

Tack alla för ert deltagande i konferensen Framtidens betygshantering, i synnerhet konferensens talare: Anna Hörnlund (UHR), Mikael Svensson (SKR), Jennie Sjögren (Sundsvalls kommun), Ulrika Gustafsson (Samrådsgruppen), Richard Walls (Skolverket), Karolin Kühn (DIGG) och Suzanne Sandberg (Malmö stadsarkiv).

Tack även för era bidrag i eftermiddagens workshop, vilket ledde till många kloka inlägg och funderingar.

Alla bildspel är nu tillgängliga och kan hämtas via nedanstående länkar. Tack att du deltog i konferensen!

Vi som anordnade konferensen,
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA)
Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommuner (FALK)