Årskonferens 2023 i Sundsvall 22-24 maj

Arkiv och kulturarv – igår, idag och imorgon 

I slutet av maj träffas vi på plats i Sundsvall – Stenstan! Temat för konferensen är arkiv och kulturarv och tanken är att vrida och vända på begreppet kulturarv utifrån flera aspekter under de dagar vi träffas. Vi har samlat de olika föreläsningarna under tre olika rubriker: ”Att använda kulturarvet.” ”Arkivarien, yrkesrollen och forskningen.” Samt ”Etiken och arkivet.” Vi kommer även att avsluta konferensen med en uppföljning av förra vårens FALK-konferens på temat kris. Tidsperspektiven varierar – det historiska kulturarvet, det vi skapar idag och i framtiden.

Vi träffas på plats! Efter några år där vi bara träffats digitalt är det äntligen dags att mötas på riktigt. Alla föreläsare, med ett undantag, kommer att delta på plats och vi har lämnat gott om utrymme i programmet för att diskutera de frågor som lyfts upp i föreläsningarna eller som är aktuella för oss inom kommuner och regioner. Själva konferensen hålls i Stadshussalongen eller Spegelsalen i Sundsvalls tidigare stadshus – en vacker, rymlig och historisk lokal där vi kommer att möblera med runda bord för att möjliggöra givande samtal.

Foto: Okänd, Norrlandsbild. Sundsvalls museum (CC)

Vi träffas i Sundsvall – stenstan! Vilken plats kan vara lämpligare att prata kulturarv? De kommunala och regionala arkiven tar sin början samtidigt som Sundsvall blir själva sinnebilden för det nya samhället som växer fram med industrier, folkrörelser och kommunala myndigheter. 

Foto: Okänd. Sundsvalls museum (CC)

Ankomstutfykt. För den som anländer till konferensen redan på måndag kväll gör vi en utflykt till Svartvik, en dryg mil söder om Sundsvall. I Svartvik finns sågverksepokens byggnader och miljö bevarad och vi blir guidade av föreningen Svartviks kulturarv. Här utspelar sig även romansviten om Bricken, ett fiktivt kvinnoöde genom vilkens ögon läsaren får ta del av historiska händelser och följa samhällsförändringen. Vi kommer att äta buffé på Svartviks Herrgård och förhoppningsvis hinner vi prova på kägelbanan innan det är dags att återvända till Sundsvall. 

Foton: Okänd, Jonas Stridslund, Nils Sjöström. Sundsvalls museum (CC)

Konferensmiddagen hålls på Hotell Knaust – anrikt och mytomspunnet. Under middagen berättar Nils-Johan Tjärnlund, författare till boken ”Vi ses på Knaust – vid trappan!” mer om Knaust historia och alla skrönor som har sin upprinnelse på hotellet. 

Festligheter på Knaust. Foto: Norrlandsbild, Tore Persson. Sundsvalls museum (CC)

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig: https://jirango.com/cms/web/90861adf?&lang=swe


Konferensprogram

Fullständigt program med mer utförliga presentationer av föreläsarna och programpunkterna kommer att publiceras så snart alla detaljer är på plats.

Tisdagen den 23 maj

Att använda kulturarvet 

Vibeke Olsson Falk, författare. Konferensen inleds i det historiska kulturarvet. Författaren Vibeke Olsson Falk berättar om den arkivforskning som ligger bakom romansviten om Bricken på Svartvik. Romanerna sträcker sig från Sundsvallsstrejken 1879 fram till andra världskriget och även om Bricken är en uppdiktad karaktär är händelserna, miljöerna och livsvillkoren verkliga. 

Lena Nygren, Sundsvalls museum. För en tid sedan stod samarbetet mellan arkiv, bibliotek och museum ofta i fokus, men idag hör vi mer sällan om det. Hur mår samarbetet mellan minnesinstitutionerna nu för tiden – är det en självklarhet eller lever det en tynande tillvaro? Lena Nygren från Sundsvalls museum berättar om sina erfarenheter. 

Jim Hedlund, Riksarkivet Östersund och Mia Fahlgren, Föreningsarkivet Jämtland. Östersund har utvecklats till ett centrum för arkiv- och kulturarvspedagogik och under konferensen kommer arkivpedagogerna Jim Hedlund och Mia Fahlgren att berätta mer om sin verksamhet. Riksarkivet i Östersund sänder även arkivpodden ”Dokumenten berättar” varje månad som ett led i att synliggöra arkiven. 

Joel Bergroth, Hälsinglands museum. Vi avslutar temat att använda kulturarvet med att Joel Bergroth berättar om arbetet med silversmeden och samhällsdebattören Rosa Taikons samlingar. Arbetet ledde till att Hälsinglands museum 2022 fick pris som årets arkiv. 

Arkivarien, yrkesrollen och forskningen 

Emma Pihl Skoog, Södertörns högskola berättar om forskningsprojektet ”Historikerna och arkiven: historievetenskap och arkivteori i Sverige 1880-2020”. Projektet tittar på förändringen i relationen mellan historiker och arkivväsende – från den tidigare symbiosen till dagens splittrade arkivväsende mellan att vårda kulturarvet och skapa strategier för en digital informationsförsörjning. 

Kerstin Rydbeck, Uppsala universitet fortsätter på temat samarbete mellan minnesinstitutionerna under rubriken ”ABM – ett perspektiv i tiden? Om två nordiska projekt”. 

Ann-Sofie Klareld, Lunds universitet och Emma Pihl Skoog, Södertörns högskolan kommer att sätta fokus på arkivariens yrkesroll – bred eller splittrad? Vårdare av kulturarvet, informationsstrateg eller både och? 

Maria Kallberg Khanahmadi, Mittuniversitetets föredrag har rubriken ”Arkivarien, kompetensen och den digitala infrastrukturen”. Hon berättar om hur utbildningen försöker förbereda studenterna för utmaningen att ensam axla rollen som arkivarie i en organisation som behöver både generalist- och specialistkunskap. 

Eva Karlsson, Regionarkivet Västra Götaland och Krister Källén, tidigare Avesta kommunarkiv – två av FALKs veteraner avslutar konferensdagen med en tillbakablick på tidigare FALK-konferenser och vad som hänt med yrkesrollen sedan föreningen bildades 1976. Planen är att FALK och FAI ska slå samman de båda föreningarna till en vid nästa årsskifte och om det går som planerat är årets konferens den sista under FALKs paraply. Ett självklart tillfälle att summera FALKs 47-åriga historia!

Onsdagen den 24 maj 

Etiken och arkiven 

Caspar Almalander, Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Innan konferensen upptar temat får vi en information om vad som är på gång inom Samrådsgruppen. 

Simone Magaard och Daniel Markus, masterstudenter i arkivvetenskap vid Lunds universitet presenterar sitt examensarbete ”Det genetiska arkivet.” Under de senaste åren har DNA-släktforskning blivit allt vanligare och nu kan man med hjälp av moderna metoder lösa kluriga släktgåtor. Men vilka risker tar individen när den lämnar ifrån sig genetiska personuppgifter i form av DNA till företag vars verksamhet inte är tydligt reglerad eller vars metod är för modern för att kunna omfattas av rådande lagstiftningar?

Maria Press, Riksarkivet Östersund. Riksarkiven i Sverige, Finland och Norge ansvarar för en gemensam portal, Nuohtti, som samlar det digitaliserade samiska kulturarvet som finns på olika institutioner runt om i Europa. Portalen har försetts med etiska riktlinjer för användningen av materialet – vad innebär det i praktiken? Maria Press, ansvarig för samiska frågor vid Riksarkivet berättar.   

Suzanne Sandberg, Malmö stadsarkiv talar om ”Etiken, arkiven och lagen”, utifrån sociallagstiftningens tvingande gallring. Hon lyfter resonemanget om gallring för ”det allmännas bästa” och dess konsekvenser för historieskrivningen, samt hur arkiven kan genomsyras av etiska frågor på andra sätt.

Boel Sjöstrand, Region Skåne. Idag avgör en verksamhets driftform om informationen blir bevarad eller inte, även om typen av information är densamma. Hur kommer det här att påverka bilden av nutiden? Boel Sjöstrand har erfarenhet av problematiken kring journalinformation från både offentliga och privata vårdgivare. 

Mattias Legnér, Uppsala universitet. Konferensen avslutas med en uppföljning av vårens FALK-konferens på temat kris där en del handlade om att rädda arkiven när olyckan är framme. Mattias Legnér berättar om sin forskning kring kulturarvsskyddets historiska utveckling och tillstånd i dag under rubriken ”Värden att värna. Kulturegendom i krig och höjd beredskap”.


Praktisk information

Måndagen den 22 maj

17.00 Avfärd till Svartvik från centrala Sundsvall

21.30 Återfärd mot Sundsvall 

Tisdagen den 23 maj

Konferenslokal: Stadshuset, Stora Torget 1

9.00 Registrering och fika

10.00 Start på konferensen

17.00 Slut på konferensens första dag

19.00 Konferensmiddag på Hotell Knaust, Storgatan 13

Onsdagen den 24 maj

8.45 Start på konferensens andra dag

14.00 Konferensen avslutas

14.15 Fika innan hemfärd


Kostnad

Medlem i FALK eller FAI: 4 900 kronor exkl. MOMS

Ej medlem eller anmälan senare än 1 maj: 6 500 kronor exkl. MOMS


Anmälan

Klicka här för att anmäla dig: https://jirango.com/cms/web/90861adf?&lang=swe

Välkommen !