Årsmöte FALK 2023 – 21 april

Härmed inbjuds samtliga medlemmar till FALK:s årsmöte. Mötet kommer att hållas digitalt via Zoom fredagen den 21 april mellan 13:00 och 15:00. Kallelse med länk till mötet har skickats ut via mail.

Årsmöte information

Datum: fredag 21 april 2023

Årsmötet kommer att hållas via Zoom med följande hålltider:

· kl. 12:45: Registrering för deltagarna
· kl. 13:00: FALK årsmöte
· Mötet avslutas senast kl. 15:00

Länk till årsmötet har skickats via epost till alla medlemmar.

Dagordning

Förslag till dagordning finns nedan. En av den viktigaste punkten är samgåendet med FAI.
Från ordförandebrevet som skickades nyligen till samtliga medlemmar:

Enligt uppdrag från föreningarnas årsmöten 2022 arbetar en gemensam kommitté, som består av styrelserna för FAI och FALK, med beslutsunderlag för kommande årsmöten den 21 april. Båda föreningarna har samma datum för mötena. Då kommer vi att lägga fram förslag till stadgar för den sammanslagna föreningen, organisation och verksamhetsinriktning samt en handlingsplan för föreningssammanslagningen.

Vi är överens om att vi behöver synliggöra förändringen i ett nytt namn på föreningen och har tagit fram 4 förslag mm som vi vill få hjälp att rangordna i en medlemsenkät som nyss skickats ut. Förändringen kommer också att manifesteras i en ny gemensam webbplats, uppdaterat logga och grafisk profil.

Ett extra årsmöte är inplanerat den 25 augusti och vi räknar vi med att den gemensamma föreningen ska starta sin verksamhet från och med årsskiftet under ledning av en interimsstyrelse som ersätts av en ordinarie styrelse vid årsmötet 2024.

Hela ordförandebrevet kan hämtas och läsas här:

Årsmötes handlingar

Vänligen notera

Årsmötet är endast öppet för medlemmar i FALK.

Välkommen och väl mött!
Styrelsen för FALK


Bild: unsplash.com, Charles Deluvio