Årsmöte hölls – ny ledamot, ny ordförande

Fredagen 21 april höll FALK sitt årsmöte. Sydarkiveras Bernard Neuman valdes som mötesordförande, som guidade och klubbade oss genom årsmötets agenda och handlingar.

Ny ledamot, ny ordförande

I samband med detta årsmöte ställde Sara Håkansson och Ria Larsson inte upp för omval och lämnade därmed styrelsen. Rikard Ek från Uppsala kommun valdes som ny ledamot. Som ordförande valdes Nils Mossberg från Energimyndigheten.

Alla ledamöter till FALK:s styrelse finns på styrelsens sida på denna webbplats.

Samgående FALK och FAI

En viktig agendapunkt var samgående av föreningarna FALK och FAI samt namnförslag till den nya föreningen. Årsmötes deltagare var enhälliga i sitt beslut om såväl samgående och den nya föreningens namn, vilket blir Arkeion. Med hänvisning till stadgarna (§10) tas de definitiva besluten i ett extra årsmöte på datum 25 augusti kl. 13:00.

Årsmötets protokoll kan hämtas här under: