Pågående

Arkivera i praktiken

Webbutbildning

Under denna grundkurs får du både teoretiska kunskaper om arkiv och arkivering samt metoder för ett praktiskt arkivarbete.