Registrator 2024

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm, Sverige

Under denna konferensdag kommer det att tas ett helhetsgrepp kring en säker och robust informationshantering.

Arkivforum 2024

Finlands huset Snickarbacken 4, Stockholm, Stockholm, Sverige

I 2024 firas Arkivforum sitt 20 års jubileum!