Arkivforum 2023

Bygget konferens Norrlandsgatan 11, Stockholm, Sverige

Intresset för arkiv och informationshantering har aldrig varit större. Det som tidigare berörde en liten grupp i organisationen har blivit något som berör alla. Frågorna "Arkivforum 2023"

Ledningssystem och informationshantering

Webbutbildning

Under kursen arbetas med fem perspektiv på informationshantering: externa krav, interna regler, lagring, människor och verksamhet.

Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023

Space Mäster Samuelsgatan 45, Stockholm, Sverige

På konferensen får du ta del av erfarenheter av att införa digitala kommunikationslösningar som uppfyller kraven på informationssäkerhet.

Registrator 2023

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm, Sverige

Under denna konferensdag kommer det att tas ett helhetsgrepp kring en säker och robust informationshantering.

Registratordagarna

Stockholm

Under konferensen kommer flera praktikfall att belysa hur de arbetar med olika delar i registratorns roll och ansvar, inklusive samarbete med angränsade områden.

Arkivforum 2023

Bygget konferens Norrlandsgatan 11, Stockholm, Sverige

Intresset för arkiv och informationshantering har aldrig varit större. Det som tidigare berörde en liten grupp i organisationen har blivit något som berör alla.

e-ID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm, Sverige

Denna konferens har totalt fokus på offentlig sektors specifika utmaningar och möjligheter och hur man kan hantera e-ID och e-underskrifter i praktiken.

Framtidens skoladministratör 2023

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm, Sverige

Denna kunskapsspäckade konferensen är speciellt utformad för dig som skoladministratör i grundskolan.

Forum för nämndsekreterare 2023

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm, Sverige

Varmt välkommen till en specialutformad konferens med fokus på dina behov som nämndsekreterare!

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2024

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm, Sverige

Framtidens arkiv och informationsförvaltning är konferensen för dig som arbetar med arkiv- och informationshanterings inom offentliga Sverige.

Forum för kommunsekreterare 2024

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm, Sverige

En specialutformad konferensdag med totalt fokus på de specifika behoven för kommunsekreterare.