Pågående

Registratordagarna

Stockholm

Under konferensen kommer flera praktikfall att belysa hur de arbetar med olika delar i registratorns roll och ansvar, inklusive samarbete med angränsade områden.