Juridiken kring digital informationsförvaltning

Webbutbildning

Fördjupa dig inom juridiken kring digital informationsförvaltning och hur att bemöta de legala kraven för dataskydd, sekretess, arkivering, e-signering och informationssäkerhet.

Diarieföring i praktiken

Webbutbildning

Under utbildningen får du prova metoder för hur diarieföring/registrering går till oavsett IT-system.

Arkivera i praktiken

Webbutbildning

Under denna grundkurs får du både teoretiska kunskaper om arkiv och arkivering samt metoder för ett praktiskt arkivarbete.

Dokumentcontroller

Webbutbildning

I kursen lär du dig hur du kan agera som dokumentcontroller.

Informationshanteringsplan

Webbutbildning

Under utbildningen lär du dig hur du ska få ordning på de viktiga informationstillgångarna som din verksamhet äger, var de lagras och hur de ska hanteras.

Sekretess i praktiken

Webbutbildning

I kursen lär du att arbeta med offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av allmänna handlingar.

Certifierad registrator

Webbutbildning

Det här är kursen för dig som vill gå en längre grundutbildning och bli certifierad registrator.

Ledningssystem och informationshantering

Webbutbildning

Under kursen arbetas med fem perspektiv på informationshantering: externa krav, interna regler, lagring, människor och verksamhet.

Arkivens dag 2023

Hela landet , Sverige

Lördag 11 november är dagen då arkiven visar sig från sin mest färgstarka sida. Välkommen till Arkivens dag!