Extra årsmöte FALK

Digitalt möte

Härmed kallas alla medlemmar inom FALK till ett extra årsmöte som kommer att hållas fredag 25 augusti 2023, kl. 13:00 – 14:00.