Registratordagarna

Stockholm

Under konferensen kommer flera praktikfall att belysa hur de arbetar med olika delar i registratorns roll och ansvar, inklusive samarbete med angränsade områden.

FAI konferens

Digital konferens

Föreningen FAI organiserar sin digitala höstkonferens med information i centrum. Lyssna på praktikfall, inspirations- och expertanföranden.

Arkivforum 2023

Bygget konferens Norrlandsgatan 11, Stockholm, Sverige

Intresset för arkiv och informationshantering har aldrig varit större. Det som tidigare berörde en liten grupp i organisationen har blivit något som berör alla.

DLM Forum konferens

Documentation Center of Historical Memory Calle Gibraltar 2, Salamanca, Spanien

Den uppskjutna 3 årliga konferensen kommer att anordnas av det spanska riksarkivet med huvudtema "Behålla och ansluta: data i det digitala samhället".

Framtidens skoladministratör 2023

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm, Sverige

Denna kunskapsspäckade konferensen är speciellt utformad för dig som skoladministratör i grundskolan.