Välkommen som medlem, välkommen till FALK.

Medlemskap

Som medlem får du delta vid våra konferenser och sammankomster där du kan knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet.

Detta är av särskild stor betydelse för dem som arbetar ensamma i sin organisation med den här typen av frågor.


Tidskriften ARKIV ingår

Genom ditt medlemskap i FALK kan du följa utvecklingen inom arkivområdet i tidskriften ARKIV, som ges ut fyra gånger om året. Tidskriften ARKIV publiceras av föreningen Svensk Arkivtidskrift och är föreningstidning för bl.a. FALK. Prenumeration ingår i ditt medlemskap.


Medlemsadministration

Vill du bli medlem eller göra en adressändring? Kontakta vår medlemsadministration.


Årsavgift

Årsavgiften för medlemskap är 300 kronor (studerande 150 kronor).
Årsavgiften betalas mot faktura.
Medlemskapet är personligt och kan ej bytas ut med ny person.


Frågor om medlemskap och föreningen

Vill du veta mer om medlemskap i FALK eller om föreningen rent allmänt? Tag då kontakt med FALK:s medlemsansvarig Helene Boman.