Föreningen FALK

FALK är en fackligt obunden förening för dem som arbetar med dokumenthanterings- och arkivfrågor i region och kommun.

FALK:s verksamhet leds av en styrelse med ledamöter från olika regioner och kommuner.

Föreningens huvuduppgifter är att erbjuda aktiviteter som skapar kontakt mellan medlemmarna och att informera om nyheter inom dokumenthanterings- och arkivområdet.

FALK är remissorgan när det gäller förändringar inom arkivsektorn.

FALK har regelbundna kontakter och utbyte med kommunala arkivföreningar i våra nordiska grannländer.

FALK ingår i SASS

SASS -Svenska arkiv i samverkan för synlighet- är ett ramprogram för bred samverkan mellan arkivverksamhetens alla delsektorer och organisationer i syfte att utveckla nya former och områden för gemensamma insatser och samarbete för att stärka arkivens position som demokratisk basfunktion, tydliggöra arkivens roll i kulturarvssammanhang och bidra till att göra arkiven till en resurs i det lokala kulturlivet.

De samverkande organisationerna är Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets arkivråd (NLA), Svenska arkivförbundet samt Riksarkivet, som alla är representerade i en gemensam ledningsgrupp.