Nämndsekreterare 2022

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm

För att säkerställa en rättssäker och korrekt ärendehantering krävs att du är uppdaterad kring allt det nya. Lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet.

FAI konferens informationsförvaltning 2022

Digital konferens

Två välfyllda dagar med praktikfall, inspirations- och expertanföranden. Temat vid årets konferens är På väg mot en samlad informationsredovisning?

Arkivforum 2022

Bygget konferens Norrlandsgatan 11, Stockholm

Intresset för arkiv och informationshantering har aldrig varit större. Det som tidigare berörde en liten grupp i organisationen har blivit något som berör alla.

ICA Congress 2022

ANAI Rom

ICA-konferensen 2022 kommer att hållas i Rom. Konferensens tema ser arkiven som ett sätt att överbrygga ett tvärgående och flernivås klyft.