Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023

World Trade Center Stockholm

Systemen fortsätter att utvecklas i hög fart och kraven på tillgänglighet, integritet och skydd ökar. Men det medför också sårbarheter.

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm

Att arbeta strategiskt och evidensbaserat med informationshantering har blivit allt viktigare i och med övergången till en mer effektiv och digital förvaltning. 

Administratör i högre utbildning

Stockholm

Denna konferens är för dig som arbetar med administration och som vill lyssna till hur andra lärosäten arbetar.

Registrator 2023

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm

En registrator är navet i informationshanteringen. För att säkerställa rättssäkerheten gäller det att vara uppdaterad kring juridiska förändringar.

Arkivforum 2023

Bygget konferens Norrlandsgatan 11, Stockholm

Intresset för arkiv och informationshantering har aldrig varit större. Det som tidigare berörde en liten grupp i organisationen har blivit något som berör alla. Frågorna "Arkivforum 2023"

FALK årskonferens 2023 i Sundsvall

Folkets hus Sundsvall Esplenaden 29, Sundsvall

Temat för årets FALK-konferens är ”Arkiv och kulturarv – igår, idag och imorgon” och kommer att gå av stapeln i Sundsvall 22 – 24 maj.

4900kr

ICA Congress 2022

ANAI Rom

ICA-konferensen 2022 kommer att hållas i Rom. Konferensens tema ser arkiven som ett sätt att överbrygga ett tvärgående och flernivås klyft.