Allmänt

FALK
c/o Nils Mossberg
Energimyndigheten
Box 310
631 04 Eskilstuna
Tel: 016-544 20 50
Skicka e-post

Medlemsavgifter

Kontakta Arkiv Sörmland
Marie Nilsson, medlemsadministratör
Skicka e-postFakturor och räkningar

FALK
c/o Erik Norgren
Hästskogatan 6
871 51 Härnösand
Skicka e-post

Övrig information

Org.nr: 802400 – 0583
Postgiro.nr: 52761 – 4Webbsidan falkarkiv.nu ägs av Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommuner (FALK). Bildmaterial kommer från Pixabay, om inget annat anges.