Kallelse till årsmöte 2024

Bästa FALK-medlem, bästa Arkeion-medlem,

Vi vill härmed informera dig om det kommande årsmötet. Årsmötet kommer att hållas digitalt via Zoom, och en länk för registrering kommer att läggas ut inom kort på vår webbplats.

Datum: fredag 22 mars 2024
Tid: kl. 13:00 – 14:00
Plats: digitalt via Zoom (Zoom-länk kommer att skickas ut inom kort)

Årsmötet kommer att fokusera på två huvudpunkter:

  1. Redovisning av fjolårets verksamhet för FALK genom verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse samt revisorns berättelse.
  2. Uppstart av den nya föreningen Arkeion, med val av styrelse och andra poster, förslag på verksamhetsinriktning och budget för kommande år samt behandling av inkomna förslag.

Se årsmötets kallelse för detaljerna.

Årsmötets handlingar:

FALK:s verksamhetsberättelse 2023 och ekonomisk redogörelse 2023 samt Arkeions valberedningens förslag publiceras inom kort.

Varmt välkommen !

Med vänliga hälsningar,

Styrelse för FALK
Interimstyrelse för Arkeion


Bild: unsplash.com, Creatopy