Välkommen till Arkeion !

Arkeion är den nya föreningen som förenar FALK och FAI i ett kraftfullt och spännande samgående från och med 1 januari 2024.

Vår gemensamma vision är att samla alla som arbetar med informationsförvaltning och arkiv, oavsett sektor eller yrke, för att vara en stark och tydlig röst i samhällsdebatten. Genom denna förening erbjuds en plattform där vi kan samverka och samarbeta med andra organisationer och vara en självklar partner i viktiga frågor, både nationellt och internationellt.

Ledamöter från FALK:s och FAI:s styrelser arbetar nu febrilt med sammanslagningen utifrån olika perspektiv såsom organisation, stadgar och ekonomi men också -och framförallt- att skapa engagemang och nytta för Arkeions medlemmar genom konferenser, samarbetsforum och många andra aktiviteter.

Därutöver byggs en ny webbsida vilken kommer att driftsättas rund årsskiftet 2023-2024. Häll gärna utkik efter den nya digitala mötesplatsen, adressen är arkeion.se.

Vi ser fram emot att välkomna dig som medlem och att tillsammans stärka vår profession och vår inverkan på samhället. Tillsammans är vi starkare, mer inkluderande och bättre rustade för framtiden. 

Varmt välkommen till Arkeion!