Sekretess i praktiken

Webbutbildning

I kursen lär du att arbeta med offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av allmänna handlingar.

Certifierad registrator

Webbutbildning

Det här är kursen för dig som vill gå en längre grundutbildning och bli certifierad registrator.

eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2023

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm

På en fullspäckad dag reds ut viktiga frågeställningar kring när vilka underskrifter behövs och vad som krävs för att skapa en rättssäker hantering som säkerställer arkivbeständigheten.

FALK årsmöte 2023

Digitalt möte

Härmed inbjuds samtliga medlemmar till FALK:s årsmöte. Mötet kommer att hållas digitalt via Zoom.

Arkivforum 2023

Bygget konferens Norrlandsgatan 11, Stockholm

Intresset för arkiv och informationshantering har aldrig varit större. Det som tidigare berörde en liten grupp i organisationen har blivit något som berör alla. Frågorna "Arkivforum 2023"

Ledningssystem och informationshantering

Webbutbildning

Under kursen arbetas med fem perspektiv på informationshantering: externa krav, interna regler, lagring, människor och verksamhet.

FALK årskonferens 2023 i Sundsvall

Folkets hus Sundsvall Esplenaden 29, Sundsvall

Temat för årets FALK-konferens är ”Arkiv och kulturarv – igår, idag och imorgon” och kommer att gå av stapeln i Sundsvall 22 – 24 maj.

4900kr

ICA Congress 2022

ANAI Rom

ICA-konferensen 2022 kommer att hållas i Rom. Konferensens tema ser arkiven som ett sätt att överbrygga ett tvärgående och flernivås klyft.

Registratordagarna 2023

Stockholm

Insightevents/CKU organiserar sitt evenemang Registratordagarna 2023. Mer information kommer inom kort. 

FAI konferens

Digital konferens

Föreningen FAI organiserar sin digitala höstkonferens i oktober. Mer information kommer inom kort.