Arkivforum 2022

Bygget konferens Norrlandsgatan 11, Stockholm

Intresset för arkiv och informationshantering har aldrig varit större. Det som tidigare berörde en liten grupp i organisationen har blivit något som berör alla.

Ledningssystem och informationshantering

Webbutbildning

Under kursen arbetas med fem perspektiv på informationshantering: externa krav, interna regler, lagring, människor och verksamhet.

Certifierad registrator

Webbutbildning

Det här är kursen för dig som vill gå en längre grundutbildning och bli certifierad registrator.

FALK-seminarium om arkiv i skyddsrum

Digitalt seminarium

Under höstens FALK-seminarium diskuterar vi hantering av arkiv i skyddsrum. Seminariet bygger på era erfarenheter och frågor.

Gratis

Sekretess i praktiken

Webbutbildning

I kursen lär du att arbeta med offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av allmänna handlingar.

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Webbutbildning

Fördjupa dig inom juridiken kring digital informationsförvaltning och hur att bemöta de legala kraven för dataskydd, sekretess, arkivering, e-signering och informationssäkerhet.

Diarieföring i praktiken

Webbutbildning

Under utbildningen får du prova metoder för hur diarieföring/registrering går till oavsett IT-system.

Arkivera i praktiken

Webbutbildning

Under denna grundkurs får du både teoretiska kunskaper om arkiv och arkivering samt metoder för ett praktiskt arkivarbete.