Dokumentcontroller

Webbutbildning

I kursen lär du dig hur du kan agera som dokumentcontroller.

Informationshanteringsplan

Webbutbildning

Under utbildningen lär du dig hur du ska få ordning på de viktiga informationstillgångarna som din verksamhet äger, var de lagras och hur de ska hanteras.

Sekretess i praktiken

Webbutbildning

I kursen lär du att arbeta med offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av allmänna handlingar.

Certifierad registrator

Webbutbildning

Det här är kursen för dig som vill gå en längre grundutbildning och bli certifierad registrator.

Ledningssystem och informationshantering

Webbutbildning

Under kursen arbetas med fem perspektiv på informationshantering: externa krav, interna regler, lagring, människor och verksamhet.