Dokumentcontroller

Webbutbildning

I kursen lär du dig hur du kan agera som dokumentcontroller.

Ledningssystem och informationshantering

Webbutbildning

Under kursen arbetas med fem perspektiv på informationshantering: externa krav, interna regler, lagring, människor och verksamhet.

Certifierad registrator

Webbutbildning

Det här är kursen för dig som vill gå en längre grundutbildning och bli certifierad registrator.

Sekretess i praktiken

Webbutbildning

I kursen lär du att arbeta med offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av allmänna handlingar.

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Webbutbildning

Fördjupa dig inom juridiken kring digital informationsförvaltning och hur att bemöta de legala kraven för dataskydd, sekretess, arkivering, e-signering och informationssäkerhet.

Diarieföring i praktiken

Webbutbildning

Under utbildningen får du prova metoder för hur diarieföring/registrering går till oavsett IT-system.

Arkivera i praktiken

Webbutbildning

Under denna grundkurs får du både teoretiska kunskaper om arkiv och arkivering samt metoder för ett praktiskt arkivarbete.

Dokumentcontroller

Webbutbildning

I kursen lär du dig hur du kan agera som dokumentcontroller.