Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023

World Trade Center Stockholm

Systemen fortsätter att utvecklas i hög fart och kraven på tillgänglighet, integritet och skydd ökar. Men det medför också sårbarheter.

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm

Att arbeta strategiskt och evidensbaserat med informationshantering har blivit allt viktigare i och med övergången till en mer effektiv och digital förvaltning. 

Administratör i högre utbildning

Stockholm

Denna konferens är för dig som arbetar med administration och som vill lyssna till hur andra lärosäten arbetar.

Dokumentcontroller

Webbutbildning

I kursen lär du dig hur du kan agera som dokumentcontroller.

Informationshanteringsplan

Webbutbildning

Under utbildningen lär du dig hur du ska få ordning på de viktiga informationstillgångarna som din verksamhet äger, var de lagras och hur de ska hanteras.

Registrator 2023

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm

En registrator är navet i informationshanteringen. För att säkerställa rättssäkerheten gäller det att vara uppdaterad kring juridiska förändringar.

Sekretess i praktiken

Webbutbildning

I kursen lär du att arbeta med offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av allmänna handlingar.

Certifierad registrator

Webbutbildning

Det här är kursen för dig som vill gå en längre grundutbildning och bli certifierad registrator.

Arkivforum 2023

Bygget konferens Norrlandsgatan 11, Stockholm

Intresset för arkiv och informationshantering har aldrig varit större. Det som tidigare berörde en liten grupp i organisationen har blivit något som berör alla. Frågorna "Arkivforum 2023"

Ledningssystem och informationshantering

Webbutbildning

Under kursen arbetas med fem perspektiv på informationshantering: externa krav, interna regler, lagring, människor och verksamhet.