Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm, Sverige

På konferensen får du ta del av erfarenheter av att införa digitala kommunikationslösningar som uppfyller kraven på informationssäkerhet.

Registrator 2023

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm, Sverige

Under denna konferensdag kommer det att tas ett helhetsgrepp kring en säker och robust informationshantering.

Registratordagarna

Stockholm

Under konferensen kommer flera praktikfall att belysa hur de arbetar med olika delar i registratorns roll och ansvar, inklusive samarbete med angränsade områden.

Arkivforum 2023

Bygget konferens Norrlandsgatan 11, Stockholm, Sverige

Intresset för arkiv och informationshantering har aldrig varit större. Det som tidigare berörde en liten grupp i organisationen har blivit något som berör alla.