Dokumentcontroller

Webbutbildning

I kursen lär du dig hur du kan agera som dokumentcontroller.

Nämndsekreterare 2022

Hasselbacken Hazeliusbacken 20, Stockholm

För att säkerställa en rättssäker och korrekt ärendehantering krävs att du är uppdaterad kring allt det nya. Lyssna till experter och praktikfall från olika delar av landet.

Arkivforum 2022

Bygget konferens Norrlandsgatan 11, Stockholm

Intresset för arkiv och informationshantering har aldrig varit större. Det som tidigare berörde en liten grupp i organisationen har blivit något som berör alla.

Ledningssystem och informationshantering

Webbutbildning

Under kursen arbetas med fem perspektiv på informationshantering: externa krav, interna regler, lagring, människor och verksamhet.

Certifierad registrator

Webbutbildning

Det här är kursen för dig som vill gå en längre grundutbildning och bli certifierad registrator.

Sekretess i praktiken

Webbutbildning

I kursen lär du att arbeta med offentlighets- och sekretesslagen i samband med begäran om att ta del av allmänna handlingar.

Juridiken kring digital informationsförvaltning

Webbutbildning

Fördjupa dig inom juridiken kring digital informationsförvaltning och hur att bemöta de legala kraven för dataskydd, sekretess, arkivering, e-signering och informationssäkerhet.

Diarieföring i praktiken

Webbutbildning

Under utbildningen får du prova metoder för hur diarieföring/registrering går till oavsett IT-system.