Internationella dagen för universell tillgång till information

För att uppmärksamma den internationella dagen för universell tillgång till information 2020 och dess teman, kommer UNESCO att anordna en webbsänd expertpanel – “Access of Information – Saving lives, Building Trust, Bringing Hope!“, datum 28 september, kl. 14:00 (svensk tid).

Program

Online-panelen öppnas med uttalanden från UNESCO:s generaldirektör. Den kommer också att innehålla uttalanden från företrädare för den liberianska och uzbekiska regeringen om dagens betydelse, liksom bidrag från andra länder. Fokus ligger på vikten av att respektera och bibehålla rätten till information, särskilt i samband med COVID-19-utbrottet.

Därutöver bjuds på ett antal webbsända seminarier, se hela listan.

Proklamation av Förenta nationerna

Oktober 2019 utropade Förenta nationernas generalförsamling den 28 september som den internationella dagen för universell tillgång till information (International Day for Universal Access to Information, IDUAI). Generalförsamlingen följde därmed ett beslut som redan i 2015 har tagits av UNESCO:s generalkonferens.

Rätt till information i kristider

I år sätter IDUAI fokus på rätten till information i kristider och på fördelarna med att ha konstitutionella, lagstadgade och / eller politiska garantier för allmänhetens tillgång till information. Tillgång till information behövs för att rädda liv, bygga förtroende och hjälpa till att utforma en hållbar politik utöver COVID-19-krisen.

Plattform för att stärka kunskap

Inom området tillgång till information startade UNESCO två multinationella program:

Båda program utgör en plattform för alla intressenter som vill delta i internationella diskussioner om policies och riktlinjer. Båda program syftar också till att stärka öppen vetenskap, flerspråkighet, digital teknik för personer med funktionsvariationer samt media- och informationskunskap.


Bild: Freepik, Jannoon028