Remissomgång Riksarkivet om format m m

Riksarkivet har skickat ut förslag till nya författningar om krav på framställningen av elektroniska och allmänna handlingar. Förslagen har arbetats fram i det arbete som benämnts FormatE.

Två författningsförslag

Remissen omfattar två författningsförslag. Det ena förslaget ska ersätta RA-FS 2009:2 med nya arkivrättsliga krav på framställningen av allmänna handlingar som ska bevaras för all framtid och eventuellt överlämnas till Riksarkivet.

Det andra författningsförslaget inför tekniska krav på framställningen av elektroniska handlingar för hela offentlig sektor. Förslaget är avsett att bli en gemensam utgångspunkt för att bland annat välja format för elektroniska handlingar. Varje arkivmyndighet måste utifrån det gemensamma urvalet närmare föreskriva, liknande Riksarkivets ersättare till RA-FS 2009:2, vad som ska gälla för allmänna handlingar som framställs hos verksamheter som lyder under dem.

Mer information

Förslagen samt ytterligare information finns på Riksarkivets webbsida. Ta’ gärna del av materialet och var med i remissomgången. Vänligen inkom med ditt svar i elektronisk form senast den 31 januari 2022.


Bild: Unsplash.com, S Migaj