Ny styrelse FALK

Torsdagen 2 juni höll föreningen sitt årsmöte, även i år i digital form. Som mötesordförande valdes Bernard Neuman som såg till att alla kunde följa och förstå de diskussioner som fördes och beslut som skulle fattas.

Ny ledamot

I samband med detta årsmöte ställde Linnéa Nilsson inte upp för omval utan lämnade därmed styrelsen. Helene Boman från Haninge kommun valdes som ny ledamot.

Alla ledamöter till FALK:s styrelse finns på styrelsens sida på denna webbplats.

Samgående FALK och FAI

En viktig agendapunkt var avsiktsförklaringen avseende samgående mellan FALK och FAI. Samtliga mötesdeltagare informerades om syftet samt om styrelsens förslag.

Avsiktsförklaringen godkändes och styrelsen fick i uppdrag att ta fram beslutsunderlag med förslag på organisation, nya stadgar och handlingsplan tillsammans med FAI. Därutöver fick styrelsen i uppdrag att kalla till extra årsmöte vintern 2022-2023.


Bild: Unsplash.com, Marissa Grootes