Årskonferens 2023 i Sundsvall 22-24 maj

Arkiv och kulturarv – igår, idag och imorgon 

I slutet av maj träffas vi på plats i Sundsvall – Stenstan! Temat för konferensen är arkiv och kulturarv och tanken är att vrida och vända på begreppet kulturarv utifrån flera aspekter under de dagar vi träffas. Vi har samlat de olika föreläsningarna under tre olika rubriker: ”Att använda kulturarvet.” ”Arkivarien, yrkesrollen och forskningen.” Samt ”Etiken och arkivet.” Vi kommer att avsluta konferensen med en uppföljning av förra vårens FALK-konferens på temat kris. Tidsperspektiven varierar – det historiska kulturarvet, det vi skapar idag och i framtiden.

Vi träffas på plats! Efter några år där vi bara träffats digitalt är det äntligen dags att mötas på riktigt. Alla föreläsare, med ett undantag, kommer att delta på plats och vi har lämnat gott om utrymme i programmet för att diskutera de frågor som lyfts upp i föreläsningarna eller som är aktuella för oss inom kommuner och regioner. Själva konferensen hålls i Stadshussalongen eller Spegelsalen i Sundsvalls tidigare stadshus – en vacker, rymlig och historisk lokal där vi kommer att möblera med runda bord för att möjliggöra givande samtal.

Vi träffas i Sundsvall – stenstan! Vilken plats kan vara lämpligare att prata kulturarv? De kommunala och regionala arkiven tar sin början samtidigt som Sundsvall blir själva sinnebilden för det nya samhället som växer fram med industrier, folkrörelser och kommunala myndigheter. 

Ankomstutfykt. För den som anländer till konferensen redan på måndag kväll gör vi en utflykt till Svartvik, en dryg mil söder om Sundsvall. I Svartvik finns sågverksepokens byggnader och miljö bevarad och vi blir guidade av föreningen Svartviks kulturarv. Här utspelar sig även romansviten om Bricken, ett fiktivt kvinnoöde genom vilkens ögon läsaren får ta del av historiska händelser och följa samhällsförändringen. Vi kommer att äta buffé på Svartviks Herrgård och förhoppningsvis hinner vi prova på kägelbanan innan det är dags att återvända till Sundsvall.

Konferensmiddagen hålls på Hotell Knaust – anrikt och mytomspunnet. Under middagen berättar Nils-Johan Tjärnlund, författare till boken ”Vi ses på Knaust – vid trappan!” mer om Knaust historia och alla skrönor som har sin upprinnelse på hotellet. 


Anmälan

Klicka här för att anmäla dig: https://jirango.com/cms/web/90861adf?&lang=swe


Föreläsningsteman

Etiken och arkiven

Vi pratar sällan om etik i arkivsammanhang. Som arkivarier hanterar vi källorna och inom offentlig sektor är vi strikt regelstyrda. Vårt uppdrag är att säkerställa äkthet och proveniens – värderingar och moraliska tolkningar av arkivmaterialet överlåter vi till andra. Men är det så enkelt? Bevarandet idag skapar den framtida bilden av vår nutid. Och i den processen finns arkivarien, som vägledare eller grindvakt. Tvingade gallring påverkar bilden, men även avsaknad av krav på bevarande. Utanför arkivlagens regelverk och praxis blir frågan om bevarande kanske i första hand ekonomisk utan hänsyn till ”det allmännas bästa”.
Tillgängliggörande av arkivinformation har länge varit ett honnörsord inom vår verksamhet, men dagens digitala verklighet rymmer etiska frågeställningar som inte är enkla. Det har aldrig varit så lätt att samla in och sprida arkivinformation, men till priset av att det blir allt svårare att ha kontroll över hur den använda och av vem.

Arkivarien, yrkesrollen och forskningen

En ambition inom arkivarieyrket har länge varit att ”komma upp ur källaren” och ses som en viktig kompetens även inom en pågående verksamhet. Och det har lyckats bra – arkivariens roll är inte längre enbart vid informationens ändstation, utan i lika hög grad vid dess startpunkt. Men det har gjort att yrkesrollen har förändrats – kanske breddats, kanske splittrats. Befinner sig informationsstrategen inom samma härad som minnesinstitutionernas arkivarie? Eller är det två olika yrkesgrupper? Och hur förhåller vi oss till andra yrkesgrupper som arbetar med information, digitalisering, historieskrivning eller kulturarv?

Att använda kulturarvet

Arkivmaterial är inte alltid så lättillgängligt – det kan vara en utmaning att hitta rätt och det kan kräva förförståelse för att läsa arkivhandlingar. Samtidigt är många berättelser beroende av arkiv, såväl historieskrivning som enskilda anekdoter; källor som kan tolkas och omtolkas, familjemyter som kan verifieras eller avlivas, nyupptäckta förhållanden och företeelser. Både nybörjaren och forskaren kan behöva en kunnig ciceron som kan vägleda entusiasmera. Guiden kan vara en arkivarie, ofta i armkrok med kollegor från museer och bibliotek.


Konferensprogram: Arkiv och kulturarv – igår, idag och imorgon

Här finns programmet med utförliga presentationer av föreläsarna och programpunkterna.

Måndagen den 22 maj

Ankomst utflykt till Svartviks industriminnen

17.00 Buss till Svartvik
17.30 Guidning av Svartviks industriminnen
19.00 Ankomstmiddag på Svartviks Herrgård
Förhoppningsvis kägelspel för den som vill efter middagen
21.30 Buss avgår tillbaka till Sundsvall

Tisdagen den 23 maj

Föreläsningstema: Att använda kulturarvet 

9.00 Ankomstregistrering och fika

10.00 Inledning på årets FALK-konferens

10.15 Arkivforskningen bakom romansviten om Bricken på Svartvik

Vibeke Olsson Falk, författare.
Konferensen inleds i det historiska kulturarvet. Författaren Vibeke Olsson Falk berättar om den arkivforskning som ligger bakom romansviten om Bricken på Svartvik. Romanerna sträcker sig från Sundsvallsstrejken 1879 fram till andra världskriget och även om Bricken är en uppdiktad karaktär är händelserna, miljöerna och livsvillkoren verkliga. 

10.45 Gammtid–Samtid–Framtid. Erfarenheter och tankar om ABM och andra samarbeten

Lena Nygren, enhetschef Sundsvalls museum.
För en tid sedan stod samarbetet mellan arkiv, bibliotek och museum ofta i fokus, men idag hör vi mer sällan om det. Hur mår samarbetet mellan minnesinstitutionerna nu för tiden – är det en självklarhet eller lever det en tynande tillvaro? Lena Nygren från Sundsvalls museum berättar om sina erfarenheter. 

11.15 Bensträckare

11.30 Arkiven till nytta och nöje – arkivpedagogisk verksamhet på Arkivet i Östersund

Jim Hedlund, arkivpedagog på Riksarkivet Östersund och Mia Fahlgren, arkivpedagog på Föreningsarkivet i Jämtlands län.
Att arkiv kan fungera som en resurs för såväl nytta som nöje är något som Jim Hedlund och Mia Fahlgren från Arkivet i Östersund känner väl till. De arbetar som arkivpedagoger och använder dagligen arkiven som utgångspunkt i sitt utåtriktade arbete gentemot grupper som barn och skolungdomar, men även daglediga och seniorer. Arkivens funktion kan vara betydligt mer än enbart en nyttig källa till information – de bidrar även till mycket nöje för olika grupper på olika sätt. Vad gör man? Hur gör man? Varför? Om detta och mycket mer får vi höra i föredraget ”Arkiven till nytta och nöje”. 

12.00 Rosa Taikons samling

Lisa Jonsäll, registrator och Sebastian Casinge, arkivarie Hälsinglands museum.
Vi avslutar temat att använda kulturarvet med att Lina Jonsäll och Sebastian Casinge berättar om arbetet med silversmeden och samhällsdebattören Rosa Taikons samlingar. Arbetet ledde till att Hälsinglands museum 2022 fick pris som årets arkiv. 

12.30 Lunch

Föreläsningstema: Arkivarien, yrkesrollen och forskningen 

13.30 Historikerna och arkiven – Slutsatser utifrån ett projekt om historikers förhållande till och föreställningar om arkiv, 1881–2021

Emma Pihl Skoog, lektor i arkivvetenskap Södertörns högskola
Projektet har tittat på förändringen i relationen mellan historiker och arkivväsende – från den tidigare symbiosen till dagens splittrade arkivväsende mellan att vårda kulturarvet och skapa strategier för en digital informationsförsörjning.

14.00 ABM – ett perspektiv i tiden? Om två nordiska projekt

Kerstin Rydbeck, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institut för ABM, Uppsala universitet
Vi fortsätter på temat samarbete mellan minnesinstitutionerna arkiv, bibliotek och museum där föreläsaren berättar om två nordiska forskningsprojekt. 

14.30 Planerat forskningsprojekt: Arkivariens yrkesprofil i förändring

Ann-Sofie Klareld, Universitetslektor Avdelningen för ABM och digitala kulturer Lunds universitet och Emma Pihl Skoog, Lektor i arkivvetenskap Södertörns högskolan
Hur ser arkivariens yrkesroll ut idag – är den bred eller splittrad? Är vi informationsstrateger, vårdare av kulturarvet eller både och? 

15:00 Fika

15.30 Arkivarien, kompetensen och den digitala infrastrukturen

Maria Kallberg Khanahmadi, universitetslektor arkiv- och informationsvetenskap Mittuniversitetet
Föreläsaren berättar om hur utbildningen försöker förbereda studenterna för utmaningen att ensam axla rollen som arkivarie i en organisation som behöver både generalist- och specialistkunskap. 

16.00 Diskussion kring arkivariens yrkesroll

16.30 FALKs historia och yrkesrollen

Eva Karlsson, avdelningschef Regionarkivet Västra Götaland och Krister Källén, tidigare arkivarie Avesta kommunarkiv
Två av FALKs veteraner avslutar konferensdagen med en tillbakablick på tidigare FALK-konferenser och vad som hänt med yrkesrollen sedan föreningen bildades 1976. Planen är att FALK och FAI ska slå samman de båda föreningarna till en vid nästa årsskifte och om det går som planerat är årets konferens den sista under FALKs paraply. Ett självklart tillfälle att summera FALKs 47-åriga historia!

19.00 Konferensmiddag med föredrag – Historien om det legendariska Knaust – ett hotell med världsrykte

Nils Johan Tjärnlund, författare
Få svenska hotell har som Hôtel Knaust i Sundsvall nått internationell berömmelse. Hotellets historia sträcker sig tillbaka till träpatronernas mytomspunna epok. Här berättades jakthistorierna om skvadern, här lärde sig kung Chulalongkorn älska laxmajonnäs och i spegelsalen hördes tonerna från damorkestrar. I blickfånget finns, nu som då, den solfjäderformade marmortrappan.
I samband med konferensens middag får vi höra författaren Nils Johan Tjärnlund berätta om Hôtel Knausts historia. Vi får bland annat höra om nöjeslivet, berömda gäster och om den driftiga Anna Knaust och hennes son Oscar, som blev en av Sveriges mest kända källarmästare.
Nils Johan Tjärnlund har skrivit flera böcker om Sundsvall, bland annat Vi ses på Knaust – vid trappan! Historien om ett legendariskt hotell (2016) och arkitekturguiden Staden som reste sig ur askan (2009). Hans senaste bok heter Järnbrukens historia (Bokförlaget Stolpe, 2022) och handlar om de svenska järnbruken och brukskulturen.

Onsdagen den 24 maj 

08.45 Aktuellt från Samrådsgruppen

Caspar Almalander, ordförande Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
Innan konferensen upptar temat får vi en information om vad som är på gång inom Samrådsgruppen. 

Föreläsningstema: Etiken och arkiven 

09.00 Det genetiska arkivet

Simone Magaard, arkivarie Region Skåne och Daniel Markus, arkivarie VA SYD
Föreläsarna presenterar sitt examensarbete ”Det genetiska arkivet.” Under de senaste åren har DNA-släktforskning blivit allt vanligare och nu kan man med hjälp av moderna metoder lösa kluriga släktgåtor. Men vilka risker tar individen när den lämnar ifrån sig genetiska personuppgifter i form av DNA till företag vars verksamhet inte är tydligt reglerad eller vars metod är för modern för att kunna omfattas av rådande lagstiftningar?

09.30 Etiska riktlinjer för att använda arkivmaterial – vad innebär det i praktiken?

Maria Press, sektionschef Riksarkivet Östersund
Riksarkiven i Sverige, Finland och Norge ansvarar för en gemensam portal, Nuohtti, som samlar det digitaliserade samiska kulturarvet som finns på olika institutioner runt om i Europa. Portalen har försetts med etiska riktlinjer för användningen av materialet – vad innebär det i praktiken? Maria Press, ansvarig för samiska frågor vid Riksarkivet berättar.

10.00 Etiken, arkiven och lagen

Suzanne Sandberg, stadsarkivarie Malmö stadsarkiv
Föreläsaren resonerar kring ”Etiken, arkiven och lagen”, utifrån sociallagstiftningens tvingande gallring. Hon lyfter resonemanget om gallring för ”det allmännas bästa” och dess konsekvenser för historieskrivningen, samt hur arkiven kan genomsyras av etiska frågor på andra sätt.

10.30 Fika

11.00 Diskussion kring arkivverksamhet och etik

11.30 Bevarande och bilden av nutiden

Boel Sjöstrand, chef tillsyn- och utredningsenheten Region Skåne
Idag avgör en verksamhets driftform om informationen blir bevarad eller inte, även om typen av information är densamma. Hur kommer det här att påverka bilden av nutiden? Boel Sjöstrand har erfarenhet av problematiken kring journalinformation från både offentliga och privata vårdgivare.

12.15 Lunch

13.15 Värden att värna. Kulturegendom i krig och höjd beredskap

Mattias Legnér, professor i kulturvård och docent i historia Uppsala universitet
I krig utsätts kulturegendom för stora risker såsom förstörelse, stöld och försummelse. För att skydda den har ett internationellt regelverk utvecklats sedan slutet av 1800-talet, liksom praktiska metoder för att försöka skydda byggnader och samlingar mot skador. Samtidigt har resurserna för detta ofta varit helt otillräckliga och de förvaltande institutionerna har fått göra så gott de kunnat. Det är t.ex. inte alls självklart att skyddsrum som byggts för att skydda människor kan användas för att skydda arkiv eller kulturföremål. Utifrån pågående forskning resonerar författarens kring kulturarvsskyddets historiska utveckling och tillstånd i dag.
Mattias Legnér är professor i kulturvård och docent i historia vid Uppsala Universitet Campus Gotland. Hans forskning rör hur kulturarv behandlas i väpnade konflikter, och har inneburit samarbete med bl.a. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och olika länsstyrelser. I boken Värden att värna. Kulturminnesvård som statsintresse i Norden vid tiden för andra världskriget (Makadam Förlag, 2022) undersöks hur kulturarv skadades respektive skyddades i de nordiska länderna men också hur det användes i psykologisk krigföring.

14.00 Sammanfattning och avslutning på konferensen. Fika innan avfärd.


Praktisk information

Måndagen den 22 maj

17.00 Avfärd till Svartvik från centrala Sundsvall

21.30 Återfärd mot Sundsvall 

Tisdagen den 23 maj

Konferenslokal: Stadshuset, Stora Torget 1

9.00 Registrering och fika

10.00 Start på konferensen

17.00 Slut på konferensens första dag

19.00 Konferensmiddag på Hotell Knaust, Storgatan 13

Onsdagen den 24 maj

8.45 Start på konferensens andra dag

14.00 Konferensen avslutas

14.15 Fika innan hemfärd


Kostnad

Medlem i FALK eller FAI: 4 900 kronor exkl. MOMS

Ej medlem: 6 500 kronor exkl. MOMS


Anmälan

Klicka här för att anmäla dig: https://jirango.com/cms/web/90861adf?&lang=swe

Välkommen !


Bild: Norrlandsbild/Tommy Wiberg, Sundsvalls museum (CC)